Z historie města krajek

Město Plavno s cca 70 000 obyvateli, které je samostatnym správním obvodem, je největším městem kraje Vogtland a to v pravém smyslu slova "město krajek". Město má bohatou historii: první písemná zmínka o něm pochází z roku 1122 - v listině o vysvěcení kostela sv. Jana je uvedeno jako "vicus plawe" a v roce 1244 bylo poprvé označeno jako město. S rozvojem krajkářství v 19. století dosáhlo město Plavno enormního hospodářského rozmachu, dostalo se takříkajíc "na žpičku", plavenská krajka získala světovou proslulost. Ve druhé světové válce bylo ze 75 % zničeno, v dobách někdejší NDR vědomě zanedbáváno v bezprostfiední blízkosti Bavorska, a teprve po znovusjednocení v roce 1990 doznalo opět značného rozvoje.Věděli jste, že to vedle obyvatel Lipska byli občané města Plavna, kteří na podzim 1989 způsobili na vychodû Nûmecka politicky pfievrat? Obyvatelé města hledí s hrdostí na to, čeho od té doby dosáhli. Přesvědčete se sami, zveme Vás k seznámení se s metropolí kraje Vogtland.

Strana funkcí

Turistické informace Plavna
Kontakt
Telefonní číslo
0049 37 41 / 2 91 - 10 27
Faxové číslo
0049 37 41 / 2 91 - 3 10 28
Internetová adresa
Internet
Adresa pro návštěvy

Unterer Graben 1
08523 Plauen

Otevírací doba
Listopad až
Březen
Po - Čt
10.00 - 17.00 hod.
Pá - So
10.00 - 14.00 hod.
Poštovní adresa

Postfach: 10 02 77
08506 Plauen

výřez z mapy
k výřezu z mapy k plánu města

Metanavigace