Inhalt

Otisk

Poštovní adresa

PF 10 02 77
08506 Plauen

Město Plauen je veřejnoprávní korporace.
Je zastoupováno primátorem panem Ralfem Oberdorferem.

Zodpovědnost z hlediska obsahu dle §7 TMG:

Práce pro tisk a veřejnost
Redakce:

Realizace a technická správa

Právní upozornění - elektronický podpis:

The city administration of Plauen can only receive electronically signed as well as encrypted documents at poststelle(at)plauen.de. All other contact forms and E-mail addresses do not represent digital access as above-mentioned.

Všeobecné

Příspěvky těchto webových stránek byly vybírány a sestavovány s tou nejvyšší pečlivostí. Město Plauen nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, celistvost či kvalitu předkládaných informací. Požadavky, týkající se ručení města Plauen za případné škody materiálního či duševního charakteru, které by vznikly využíváním nebo nevyužíváním předkládaných informací, příp. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny.

Město Plauen si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání, dočasné zveřejnění či definitivní ukončení částí stránek či celé nabídky bez zvláštního předchozího oznámení.

Jakožto orgán veřejné správy podléháme podmínkám Saskému zákona na ochranu dat (SächsDSG) a v rámci této nabídky dalším právním předpisům. Na ochranu Vašich práv jsme učinili a zajistili taková technická a organizační opatření, aby byly dodrženy předpisy, týkající se ochrany dat externích poskytovatelů služeb, kteří se na této nabídce podílejí. Vaše data smí být zpracována pouze v tom rozsahu, který dovolují speciální zákony či Vaše svolení.

Ručení za eventuální porušení ochrany dat či jiných práv v rámci jiných služeb, na které jsme umožnili odkaz, nepřebíráme.

Bez Vašeho souhlasu neshromažďujeme na našich internetových stránkách žádné informace, týkající se Vaší osoby. Při zápisu do našich souborů musíte počítat s tím, že Vaše jméno a Vaše e-mailová adresa budou zaevidovány a i bez cíleného vyhledávání naší nabídky na internetu s tématikou Vašeho příspěvku se na vyhledávači internetových stránek objeví.

Na tomto místě bychom Vás chtěli informovat, že si vyhrazujeme právo na provedení zkratek ve Vašem textu, abychom zabránili případným důsledkům z hlediska občanské, správní či právně trestní oblasti, např. v případě urážky na cti, sexistických, rasistických nebo extremistických textů, od kterých se naprosto distancujeme.

Stránky i všechny na nich obsažené příspěvky (také fotky a grafiky) jsou chráněny autorským právem. Všechna práva, také překlady jsou vyhrazeny. Částečná nebo kompletní reprodukce (tisk, fotokopie, elektronický sběr nebo uložení, použití na jiných webových stránkách, atd.) vyžaduje předchozí písemný souhlas města Plauen.

Všechny použité názvy značek a zboží jsou chráněným majetkem jejich vlastníků.

Aplikovatelné právo

Online urovnání konfliktu dle čl. 14 odst. 1 EU-VO 524/2013: Evropská komise dává k dispozici platformu k online-urovnání konfliktu (OS), kterou můžete navštívit zde