Inhalt

Z historie města krajek

Město Plavno s cca 65 000 obyvateli, které je samostatnym správním obvodem, je největším městem kraje Vogtland a to v pravém smyslu slova "město krajek". Město má bohatou historii: první písemná zmínka o něm pochází z roku 1122 - v listině o vysvěcení kostela sv. Jana je uvedeno jako "vicus plawe" a v roce 1244 bylo poprvé označeno jako město. S rozvojem krajkářství v 19. století dosáhlo město Plavno enormního hospodářského rozmachu, dostalo se takříkajíc "na žpičku", plavenská krajka získala světovou proslulost. Ve druhé světové válce bylo ze 75 % zničeno, v dobách někdejší NDR vědomě zanedbáváno v bezprostfiední blízkosti Bavorska, a teprve po znovusjednocení v roce 1990 doznalo opět značného rozvoje.

Věděli jste, že to vedle obyvatel Lipska byli občané města Plavna, kteří na podzim 1989 způsobili na vychodû Nûmecka politicky pfievrat? Obyvatelé města hledí s hrdostí na to, čeho od té doby dosáhli. Přesvědčete se sami, zveme Vás k seznámení se s metropolí kraje Vogtland.