Z historie města krajek

Pohled na věž kláštera

Město Plavno s cca 70 000 obyvateli, které je samostatnym správním obvodem, je největším městem kraje Vogtland a to v pravém smyslu slova "město krajek". Město má bohatou historii: první písemná zmínka o něm pochází z roku 1122 - v listině o vysvěcení kostela sv. Jana je uvedeno jako "vicus plawe" a v roce 1244 bylo poprvé označeno jako město. S rozvojem krajkářství v 19. století dosáhlo město Plavno enormního hospodářského rozmachu, dostalo se takříkajíc "na žpičku", plavenská krajka získala světovou proslulost. Ve druhé světové válce bylo ze 75 % zničeno, v dobách někdejší NDR vědomě zanedbáváno v bezprostfiední blízkosti Bavorska, a teprve po znovusjednocení v roce 1990 doznalo opět značného rozvoje.

Památník pokojné revoluce

Památník pokojné revoluce

Věděli jste, že to vedle obyvatel Lipska byli občané města Plavna, kteří na podzim 1989 způsobili na vychodû Nûmecka politicky pfievrat? Obyvatelé města hledí s hrdostí na to, čeho od té doby dosáhli. Přesvědčete se sami, zveme Vás k seznámení se s metropolí kraje Vogtland.

Strana funkcí

Turistické informace Plavna
Kontakt
Telefonní číslo
0049 37 41 / 2 91 - 10 27
Faxové číslo
0049 37 41 / 2 91 - 3 10 28
Internetová adresa
Internet
Adresa pro návštěvy

Unterer Graben 1
08523 Plauen

Otevírací doba
Poštovní adresa

Postfach: 10 02 77
08506 Plauen

výřez z mapy
k výřezu z mapy k plánu města

Metanavigace