Otisk

Město Plauen
Telefonní číslo
0 37 41 / 2 91 - 0
Poštovní adresa

PF 10 02 77
08506 Plauen

Město Plauen je veřejnoprávní korporace.
Je zastoupováno primátorem panem Ralfem Oberdorferem.

Zodpovědnost z hlediska obsahu dle §7 TMG:

Práce pro tisk a veřejnost
Redakce:
Silvia Weck

Tisková mluvčí

Telefonní číslo
0 37 41 / 2 91 - 11 81
Sebastian Barg

Internetový redaktor

Telefonní číslo
0 37 41 / 2 91 - 11 86

Realizace a technická správa

Internetagentur Sandstein Neue Medien
Telefonní číslo
03 51 / 4 40 78 10
Faxové číslo
03 51 / 4 40 78 12
Internetová adresa
Internet
Poštovní adresa

Goetheallee 6
01309 Dresden

Propagace

scharfe//media
Telefonní číslo
03 51 / 42 03 16 60
Faxové číslo
03 51 / 42 03 16 97
Internetová adresa
Internet
Poštovní adresa

Tharandter Straße 31-33
01159 Dresden

Právní upozornění - elektronický podpis:

Správa města Plauen umožnila přístup pro elektronicky podepsané a uzamčené elektronické dokumenty výhradně pod emailovou adresou poststelle@plauen.de. Všechny ostatní kontaktní formuláře a e-mailové adresy nepředstavují možnost výše popsaného přístupu.

Příspěvky těchto webových stránek byly vybírány a sestavovány s tou nejvyšší pečlivostí. Město Plauen nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, celistvost či kvalitu předkládaných informací. Požadavky, týkající se ručení města Plauen za případné škody materiálního či duševního charakteru, které by vznikly využíváním nebo nevyužíváním předkládaných informací, příp. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny.

Město Plauen si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání, dočasné zveřejnění či definitivní ukončení částí stránek či celé nabídky bez zvláštního předchozího oznámení.

Jakožto orgán veřejné správy podléháme podmínkám Saskému zákona na ochranu dat (SächsDSG) a v rámci této nabídky dalším právním předpisům. Na ochranu Vašich práv jsme učinili a zajistili taková technická a organizační opatření, aby byly dodrženy předpisy, týkající se ochrany dat externích poskytovatelů služeb, kteří se na této nabídce podílejí. Vaše data smí být zpracována pouze v tom rozsahu, který dovolují speciální zákony či Vaše svolení.

Ručení za eventuální porušení ochrany dat či jiných práv v rámci jiných služeb, na které jsme umožnili odkaz, nepřebíráme.

Bez Vašeho souhlasu neshromažďujeme na našich internetových stránkách žádné informace, týkající se Vaší osoby. Při zápisu do našich souborů musíte počítat s tím, že Vaše jméno a Vaše e-mailová adresa budou zaevidovány a i bez cíleného vyhledávání naší nabídky na internetu s tématikou Vašeho příspěvku se na vyhledávači internetových stránek objeví.

Na tomto místě bychom Vás chtěli informovat, že si vyhrazujeme právo na provedení zkratek ve Vašem textu, abychom zabránili případným důsledkům z hlediska občanské, správní či právně trestní oblasti, např. v případě urážky na cti, sexistických, rasistických nebo extremistických textů, od kterých se naprosto distancujeme.

Stránky i všechny na nich obsažené příspěvky (také fotky a grafiky) jsou chráněny autorským právem. Všechna práva, také překlady jsou vyhrazeny. Částečná nebo kompletní reprodukce (tisk, fotokopie, elektronický sběr nebo uložení, použití na jiných webových stránkách, atd.) vyžaduje předchozí písemný souhlas města Plauen.

Všechny použité názvy značek a zboží jsou chráněným majetkem jejich vlastníků.

C Copyright Stadt Plauen 2012
Děkujeme následujícím fotografům, příp. agenturám za poskytnutí obrazového materiálu: Achim Keiper, Andreas Wetzel, Bernd Windisch, Innovationszentrum für Spitze und Stickerei, Ellen Liebner, Engelmann Design, Gunther Brand, Igor Pastierovic, Manfred Lohse, Katja Krause, Oliver Orgs, Peter Awtukowitsch, Martin Reißmann, Sven Gleisberg, Thomas Voigt, Wolfgang Schmidt, Dr. Elke Schulze, Nadine Läster, Festhalle Plauen, Ursula Renner

Aplikovatelné právo

Online urovnání konfliktu dle čl. 14 odst. 1 EU-VO 524/2013: Evropská komise dává k dispozici platformu k online-urovnání konfliktu (OS), kterou můžete navštívit zde

Strana funkcí

Metanavigace